Archief van een verdwenen monument

Over deze website

Wat is de aanleiding voor mij om deze website op te zetten? Webdesign is weliswaar mijn vakgebied, maar waarom nu juist dit onderwerp? Een kleine toelichting.

Ik groeide op in het Haarlemse Ramplaankwartier dat grensde aan Aerdenhout. In mijn tienerjaren had ik een krantenwijk in de directe omgeving van de Van Lennepweg. In die jaren was Kareol al gesloopt, want dat gebeurde toen ik acht jaar oud was. In mijn omgeving werden de wildste verhalen verteld over het landhuis. Veel van mijn klasgenoten van het Coornhert Lyceum in Heemstede waren woonachtig in de omgeving ervan. Oudere broers hadden vaak nog rondgedoold in het verwaarloosde en leegstaande huis.

Tijdens mijn opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam tot docent Beeldende Vorming kreeg ik vanaf 1993 tekenles van beeldend kunstenaar Hans van der Horst, die destijds ook woonachtig was in Haarlem. Lezers van het Haarlems Dagblad kennen hem nog van de rubriek Tekenschrift waarin hij telkens een markant Haarlems stadsgezicht in een lijntekening uitwerkte, waarbij Jaap Sluis een tekst schreef. Van der Horst besloot Kareol in 1979 zorgvuldig te gaan tekenen, met bijzondere aandacht voor de tegeltableaus. Hij heeft het monument net voor en tijdens de ontmanteling vastgelegd in 118 pentekeningen. Deze tekeningen zijn gebundeld in een boek dat in 1980 door uitgeverij De Haan is uitgegeven met de titel Kareol – De ondergang van een monument (ISNB 90-228-4097-2). Toen ik dit boek in handen kreeg besefte ik wat de werkelijke omvang van het gebouw was en hoe uniek het was. Als je je er in verdiept dan pakt het je, zo gebeurde dat ook bij mij.

Er is aardig wat informatie over Kareol te vinden op het internet, maar veel ervan is erg onsamenhangend. Mijn streven is om de informatie op een centrale plek op het web bijeen te brengen, zodat er een goed overzicht komt. U kunt daar bij helpen.

Heeft u uniek materiaal over Kareol zoals foto’s, films, knipsels of verhalen uit de eerste hand? Bent u bereid het af te staan voor deze website? Neemt u dan contact op met de redactie. Uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld.

Deze website is opgezet met een beheeromgeving waarin verschillende schrijvers actief kunnen zijn. Momenteel wordt het schrijfwerk door mijzelf gedaan, maar dat kan ook uitbesteed worden aan anderen. Wilt u actief meeschrijven? Neemt u dan even contact op.

Roel van Rongen
Oktober 2012