Archief van een verdwenen monument

Redactie

Heeft u uniek materiaal over Kareol zoals foto’s, films, knipsels of verhalen uit de eerste hand? Bent u bereid het af te staan voor deze website? Dan komen we graag met u in contact.

Bent u in staat om digitale kopiën te maken van archiefmateriaal, zoals het scannen van foto’s, drukwerk of documenten? Dan stellen wij het bijzonder op prijs als u dat wilt toezenden, voorzien van duidelijke bronvermelding en datum. Waarbij opgemerkt moet worden dat er geen inbreuk mag worden gemaakt op auteursrechten, zoals voor boeken geldt die nog in omloop zijn. Als u dat op prijs stelt wordt uw bijdrage aan het archief persoonlijk vermeld.

U kunt dat toezenden aan: kareol@vanrongen.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.